یکی از سیستم های ایمنی و امنیت خودروها، سیستم ABS می باشد که حضورش از سال ۲۰۰۴ در کشورهای اروپایی به صورت استاندارد بر روی خودروهای مسافربری اجباری شد.

این سیستم که انواع ابتدایی آن در خطوط راه آهن ایالات متحده آمریکا استفاده می شد پس از بروزرسانی های مختلف و درخواست شرکت های هواپیمایی، از اواخر دهه ۱۹۴۰ بر روی هواپیما و سپس با تغییراتی توسط شرکت دانلوپ ماکسارت بر روی خودرو قرار گرفت.

در نهایت این تکنولوژی در سال ۱۹۷۸ توسط رابرت بوش با همکاری شرکت مرسدس بنز به شکل امروزی بر روی خودروها قرارگرفت.

اما ABS چکار می کند؟

اگر در کنار رانندگان خودروهای قدیمی یا پدربزرگان خود در جاده ها و مسیرهای خیس و بارانی نشسته باشید متوجه رفتاری عجیب برای ما و حرفه ای برای قدیمی ها می شوید و آن ترمزهای پیاپی و ناپیوسته است.

آنها می دانند که اگر بر روی جاده های خیس ترمز را ناگهانی و زیاد فشار دهند، چرخ ها قفل میشوند و عملا کنترل خودرو را از دست می دهند.
این قضیه مبنای فیزیکی دارد و در این مجال نمی گنجد اما همینقدر بدانیم که در خودروهای قدیمی که سیستم ترمز ضد قفل را نداشتند، پس از قفل شدن چرخ ها امکان هدایت خودرو وجود نداشت و فرمان به هر طرف که می چرخید دیگر کاربردی برای تغییر جهت نداشت و خودرو فقط به صورت مستقیم با چرخ های قفل شده و خط ترمز بسیار به مسیر نا کجا آباد پیش می رفت که انتهای آن یا دره بود یا رودخانه و یا پیاده رو …

اما با اضافه شدن این سیستم، دیگر لازم نیست با ترمز های ناپیوسته در شرایط بحرانی تلاش در توقف خودرو داشته باشیم چرا که سیستم ترمز ضد قفل خودش به صورت خودکار این عمل را برای ما انجام دهد یعنی با سنسورهای سنجش سرعت بر روی هر چرخ یا محور، و یک مغز متفکر و سوپاپ به همراه پمپ، تلاش می کند موقعیت را تشخیص دهد و توسط سوپاپ فشار را بر دارد و مجدد توسط پمپ فشار را به سیستم ترمز برگرداند.

این سیستم انواع مختلفی دارد که در واقع تفاوت در تعداد کانال سوپاپ ها و تعداد سنسورهای سرعت سنج است که بسته به کاربرد هر وسیله نقلیه ، از انواع مختلف آن استغاده می کنند.

اما نکاتی که ما باید حین رانندگی با انواع خودروهای دارای این سیستم بدانیم چیست؟

باید بدانیم که این ترمز ها امکان هدایت خودرو را حتی در حالتی که سیستم ABS فعال است را به راننده می دهند و او باید بهتر مانور را برای رد کردن مانع داشته باشد.

کار این سیستم ایجاد فشار ناپیوسته است پس استفاده از روش های قدیمی و برداشتن و گذاشتن پا بر روی پدال ترمز، فقط زمان توقف را طولانی تر و تمرکز راننده را کمتر می کند.

اما نکته مهمتر که در انواع خودروهای داخلی نمود بیشتری دارد صدای زیاد و تحرکات پدال ترمز است که حس تخریب سیستم ترمز یا عیب در آن را می دهد، در حالی که نشان دهنده کار کردن این سیستم است. در این حالت پدال ترمز همانند تپش قلب به بالا و پایین می رود و صدای خِرخِر مانندی را ایجاد می کند که متاسفانه عده ای از این عکس العمل ها نگران می شوند و پدال را رها می کنند و باعث سوانح دلخراشی می شود.

می دانیم که همه خودروهای اجاره خودرو انصاف دارای سیستم ترمز ضد قفل هم می باشند و امید است هیچیک از همراهان ما دچار سوانحی غیرقابل کنترل نشود.