Electronic Brake force Distribution یا به اختصار EBD

به معنای : توزیع نیروی ترمز به صورت الکترونیکی

این سیستم  که از نامش پیداست مرتبط با ترمز خودرو می باشد یا به نوعی مکمل ABS  است. کار این سیستم تقسیم نیروی ترمز بین چرخ های مختلف خودرو است.

یعنی هر چرخ مقداری از قدرت ترمز را دریافت می کند تا بهینه ترین عملکرد را در زمان ترمز گیری داشته باشیم.

به صورت پیشفرض به دلیل حضور موتور و ادوات داخلی کاپوت در جلوی خودرو، وزن قسمت جلویی خودرو بیشتر از نیمه عقب است.

یعنی اگر دو چرخ جلو ۶۰ درصد از وزن خودرو را تحمل کنند، نیمه دیگر خودرو در حالت پیشفرض ۴۰درصد خواهد بود.

اما این تقسیم بندی برای زمانی است که خودروهای قدیمی تولید می شدند که بالاترین تکنولوژی آنها پیچچ چرخ ها در پیچ بود!!!

برای تشریح این سیستم نیاز است تا چند مثال از مواقعی که  EBD در رانندگی ما دخالت می کند بزنیم.

چگونه کار می کند!؟

تصور کنید مقداری بار یا مسافرانی در نیمه عقب خودرو است ،حالا که به خودرو در حال حرکت دستور ترمز می دهیم، وزن سرنشینان و بار عقب به قسمت جلویی خودرو منتقل می شود و این باعث سبک شدن نیمه عقب خودرو و فشار بیشتری به چرخ های جلو می شود.

در این حال سیستم EBD وارد می شود و با محاسبه وزن وارد شده به هر چرخ، فشار ترمز را تقسیم می کند؛ یعنی به چرخ های جلویی خودرو قدرت بیشتری وارد می شود.

در نتیجه خط ترمز کمتری خواهیم داشت و خودرو در زمان کمتری متوقف می شود.

مثال دیگر  دخالت EBD زمانی است که در پیچ، راننده پدال ترمز را میفشارد. اگر معیارهای قدیمی تقسیم وزن را در این حالت بررسی کنیم متوجه عدم ثبات خودرو بدلیل نیروی گریز از مرکز می شویم چرا که فشار وارده به چرخ های خارج از پیچ بیشتر از چرخ های داخلی پیچ است و تقسیم مساوی فشار ترمز بر روی چرخ های طرفین خودرو باعث قفل شدن یا از کنترل خارج شدن خودرو می شود.

اما اگر خودرو مورد نظر از سیستم EBD بهره‌مند باشد، به صورت هوشمند این سیستم فشار ترمز را به چرخ های خارجی خودرو وارد می کند و باعث خروج با ثبات خودرو از پیچ خواهد شد.

مثال بعدی برای زمانی است که خودرو، کاروان یا باری را حمل می کند. در این شرایط برعکس مثال اول پس از فشردن پدال ترمز توسط راننده، وزن بار بر روی چرخ های عقبی خودرو وارد می‌شود پس این سیستم فشار ترمز را بر روی چرخ های عقب خودرو وارد می کند و نتیجه باز هم بهبود ترمزگیری و کم شدن خط ترمز خواهد بود.

سیستم EBD برای خودروهای سواری اجرایی شده اما این سیستم برای خودروهای بزرگتر و باری ضروری‌تر خواهد بود.

امیدواریم بتوانیم با اندک مطالعات خود، اطلاع رسانی هایی جهت بهبود عملکرد خودرو های شما عزیزان داشته باشیم.

شرکت اجاره خودرو انصاف

اجاره دهنده انواع خودرو